Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej

Szanowni Rodzice!

Wnioski dla NOWYCH dzieci do Samorządowego Przedszkola NR 136, oraz Szkoły Podstawowej 135, będą przyjmowane w dniach
od 01 marca do 29 marca 2019r. w kancelarii ZSO 35 BUDYNEK SZKOLNY I p. w godzinach:
Poniedziałek - Środa od 700 - 1430
Czwartek - dzień bez stron!
Piątek  od 700 - 1400
29 marca (piątek) o godz. 1400 – nastąpi zamknięcie systemu rekrutacji!
Wnioski należy pobrać ze strony: www.portaledukacyjny.krakow.pl
 - zakładka
Wypełnione wnioski podpisane przez obydwojga rodziców należy złożyć w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru w powyższym terminie!